Een grote club van belanghebbenden uit de bouw- en woningsector, het bankwezen, verzekeraars en ook ouderenorganisatie Actiz, de ggz en gemeenten en provincies hebben woensdag een actieplan gepresenteerd om de komende tien jaar een miljoen huizen te bouwen.

"Zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen." Het gaat om in totaal 34 organisaties die het plan 'op een presenteerblaadje' aanbieden aan een toekomstig kabinet. Het initiatief voor de Actieagenda Wonen komt van Aedes, de koepel van woningcorporaties.

Volgens het gelegenheidsgezelschap komt Nederland inmiddels meer dan 330.000 woningen tekort. "Een hele generatie dreigt de aansluiting op de woningmarkt te verliezen", zo stellen de initiatiefnemers. Ook hekelen ze dat de leefbaarheid in een aantal wijken achteruitgaat. "En de verduurzaming van woonwijken komt niet snel genoeg van de grond."

Door onder meer woningen te bouwen op snel te ontwikkelen locaties, zou het bouwtempo kunnen worden opgevoerd van 71.000 naar 100.000 huizen per jaar.

De banken willen een steentje bijdragen door hypotheken voor de volledige waarde van de woning te verstrekken. "Zodat starters en doorstromers hun woonwensen kunnen realiseren." De overheid zou over de brug moeten komen om de plannen waar te kunnen maken, door bijvoorbeeld namens de banken in Brussel te pleiten voor soepelere kapitaalregels.

Van de miljoen woningen moet een derde in het sociale segment, een derde in het middensegment en een derde in de vrije sector komen. "Rijk, provincies en gemeenten leveren tijdig voldoende locaties tegen passende grondprijzen." Ook willen de partijen een minister van Wonen, die het geheel coördineert.