In sectoren die veel hinder hebben van de lockdown die medio december is ingevoerd, zijn tienduizenden banen verdwenen. Dat blijkt uit arbeidsmarktcijfers die het CBS dinsdag heeft gepubliceerd. Het gaat om de bedrijfstakken handel, vervoer en horeca, waar in totaal 57.000 banen minder zijn dan vóór de strenge contactbeperkende maatregelen. Tegelijkertijd zijn er in de zorg zo'n twintigduizend arbeidsplaatsen bij gekomen.

In de laatste maand van vorig jaar moesten alle niet-essentiële winkels sluiten, nadat in oktober restaurants en cafés al dicht moesten. Dit heeft uiteraard veel impact op de werkgelegenheid in de getroffen branches. Naast eerdergenoemde sectoren verdwenen bijvoorbeeld ook in de industrie tweeduizend banen. In de dienstverlening, zoals bij culturele en recreatieve bedrijven, verdwenen ook nog eens duizenden arbeidsplaatsen.

Daar stond tegenover dat er in andere beroepen juist veel banen bij kwamen. Behalve in de zorg steeg ook de werkgelegenheid in de uitzendbranche, met ongeveer dertienduizend banen. Tevens konden er in de financiële dienstverlening zo'n vijfduizend mensen extra aan de slag, terwijl er in het onderwijs en de bouw zo'n vierduizend plekken bij kwamen.

Ondanks de harde klap voor onder meer horeca en retail daalde het aantal werklozen in het vierde kwartaal met 35.000 naar 384.000. Dat is 4,1 procent van de beroepsbevolking. De daling kwam na twee kwartalen waarin de werkloosheid door de uitbraak van COVID-19 juist fors toenam. In zowel het tweede als het derde kwartaal kwamen er zo'n 70.000 werklozen bij.

Al met al blijkt uit de cijfers van het CBS dat in het vierde kwartaal het aantal banen in Nederland min of meer gelijk is gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal arbeidsplekken in loondienst daalde weliswaar met 24.000, maar daar stond tegenover dat het aantal banen voor zelfstandigen met tienduizend toenam. In totaal waren er in het vierde kwartaal 10,7 miljoen banen, waarvan 8,4 miljoen in loondienst.

Het aantal openstaande vacatures daalde licht in het vierde kwartaal. Eind december stonden er 210.000 vacatures open. Dat zijn er zesduizend minder dan aan het einde van het derde kwartaal. Onder meer in de handel en de horeca werd eind vorig jaar minder personeel gezocht.