De Inspectie SZW heeft na onderzoek geconstateerd dat Temper, een bedrijf dat zzp'ers aan werk helpt, een uitzendbureau en geen bemiddelingsplatform is. Daardoor moeten de uitzendkrachten als werknemers en niet als zzp'ers worden gezien, blijkt uit een rapport dat NU.nl kon inzien.

In het rapport stellen de inspecteurs vast dat er sprake is van schijnzelfstandigheid, omdat de 'freeflexers' - zoals de uitzendkrachten bij Temper heten - geen resultaatsverbintenis aangingen en geen invloed hadden op de inhoud van hun overeenkomst. Ook zijn er boetes bij annulering van een opdracht, terwijl de inspectie vindt dat een zelfstandig ondernemer zijn eigen annuleringsbeleid moet bepalen. "En omdat er sprake van een driehoeksverhouding tussen Temper, de zzp'er en de opdrachtgever is, resulteert dit in het ter beschikking stellen van arbeidskrachten", staat in het rapport.

Wie van de diensten van Temper gebruikmaakt, moet volgens Inspectie SZW worden gezien als een werknemer en valt dus onder de cao voor uitzendkrachten. In deze cao staat onder meer dat er geen tegenprestatie van arbeidskrachten mag worden verwacht en er geen belemmeringen mogen worden opgelegd voor het opstellen van een contract. Temper heeft volgens de inspectie niet aan deze twee punten voldaan. Zo betaalden uitzendkrachten Temper 1 euro per uur aan servicekosten.

De zaak werd aanhangig gemaakt door vakbond FNV. Die is tevreden met het rapport en neemt dat mee in zijn rechtszaak tegen Temper. De vereniging hoopt vooral op een politieke uitkomst. "Er wordt in de Tweede Kamer al jaren gediscussieerd over schijnzelfstandigheid, maar er gebeurt helemaal niets", klinkt het. "We verwachten dat de overheid zelfs nu nog steeds op haar handen zal blijven zitten."

Temper is niet te spreken over het rapport "op basis waarvan de inspectie trouwens geen boetes kan uitdelen", zegt medeoprichter Niels Arntz. "Dit is prutswerk. De inspectie vindt twee gevallen van mogelijke schijnzelfstandigheid en schrijft een ronkend rapport waarin die twee gevallen worden voorgesteld als representatief voor alles wat we doen. Dit is geen rapport te noemen."