DEN HAAG - Duizenden WAO'ers die een herkeuring ondergaan, komen in de bijstand. Het ministerie van Sociale Zaken verwacht dat dit jaar 7000 extra bijstandsuitkeringen worden verstrekt als gevolg van rijksbeleid, zoals wijzigingen in de WAO en WW. De bulk van de extra uitkeringen schrijft een woordvoerder van het ministerie woensdag toe aan de herbeoordeling van arbeidsongeschikten.

Daarnaast zorgt volgens de zegsman ook een verandering bij het toekennen van WW-rechten ervoor dat mensen eerder in de bijstand belanden. Sinds 1 januari dit jaar hangt de duur van een werkloosheidsuitkering namelijk minder af van leeftijd en meer van het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt. Een jaar geleden had het ministerie nog op 15.000 meer bijstandsuitkeringen in 2005 gerekend door rijksbeleid.

Voor volgend jaar verwacht Sociale Zaken dat er als gevolg van overheidsbeleid 5000 extra bijstanduitkeringen verstrekt moeten worden. Ook dan gaan deze voor een belangrijk deel naar herkeurde WAO'ers. Tevens zullen meer mensen (eerder) voor bijstand moeten aankloppen bij gemeenten, doordat volgend jaar het recht op een uitkering voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid wordt aangescherpt in nieuwe stelsels. Zo wordt de WAO vervangen door de strengere WIA.

Economie

Het totaal aantal bijstandsuitkeringen stijgt overigens niet of nauwelijks volgens staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken. Hij constateert deze week in een brief aan gemeenten over hun budget voor de bijstand in 2005 en 2006, dat de economie zich minder ongunstig ontwikkelt dan eerder gedacht. Voor 2005 houdt de bewindsman rekening met 385.000 bijstandsuitkeringen en volgend jaar met 374.000. Hierbij wordt ook de aanvullende bijstand aan 65-plussers met een onvolledige AOW meegenomen.

Het totale budget voor gemeenten daalt met de uitkeringen mee van ruim 4,5 miljard euro dit jaar naar een voorlopig vastgesteld bedrag van circa 4,3 miljard euro. Binnenkort gaat Van Hoof nog met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten, overleggen over de wijze waarop het budget wordt vastgesteld en verdeeld in het land.