48 procent van de Nederlandse bedrijven met minimaal twee werknemers vroeg vorig jaar coronasteun aan, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) vrijdag.

Het CBS verzamelde op verzoek van het ministerie van Economische Zaken de cijfers tot en met 31 december 2020 en publiceerde vrijdag de voorlopige resultaten. Bijna 198.000 bedrijven, oftewel net niet de helft, diende een aanvraag voor coronasteun in.

De NOW-regeling was vorig jaar de meestgebruikte maatregel. 28 procent vroeg deze tegemoetkoming in de loonkosten aan. De regeling geldt voor bedrijven die op kwartaalbasis minstens 20 procent minder omzet draaiden dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het geld mag alleen gebruikt worden om loon uit te betalen of ontslagen werknemers te begeleiden naar ander werk.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) werd door 24 procent van de bedrijven aangevraagd. 22 procent wilde later belastingen betalen. Een deel van de ondernemingen maakte gebruik van meerdere regelingen.

De horeca was de grootste vragende partij. 85 procent van de café- of restaurantuitbaters vroeg een tegemoetkoming in de vaste lasten aan, 60 procent maakte gebruik van de NOW-regeling. Landbouw-, bosbouw- en visserijbedrijven hadden de maatregelen het minst nodig.

Ondernemersvertrouwen is afgenomen

Voor ondernemers ziet dit jaar er niet rooskleurig uit. Uit de conjunctuurenquête die in januari is uitgevoerd door het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW, blijkt dat het ondernemersvertrouwen op -6 punten staat. Dat is twee punten lager dan een kwartaal eerder.

Horeca-ondernemers zijn het somberst gestemd. 70 procent verwacht het jaar 2020 te hebben afgesloten met rode cijfers en ziet verwacht niet meteen herstel. In de bouwnijverheid is het een ander verhaal. In die sector zou 82 procent van de bedrijven positief eindigen over 2020. In alle bedrijfstakken denkt 62 procent zwarte cijfers over 2020 op te tekenen.

Meeste steun aangevraagd door horecabedrijven