Veel mensen die sinds de jaarwisseling recht hebben op huurtoeslag en kindgebonden budget, strijken die voordeeltjes niet op, constateert de Consumentenbond. Volgens de organisatie schiet de informatie erover van de Belastingdienst tekort.

Het gaat onder meer om de verruiming van het kindgebonden budget. Het maximale inkomen om voor die regeling in aanmerking te komen is per 1 januari verhoogd met 17.000 euro voor samenwonende ouders, waardoor ruim 300.000 stellen er recht op hebben.

Als je al kinderopvangtoeslag ontvangt, krijg je het extra bedrag van gemiddeld 610 euro automatisch, maar anders moet je er zelf achteraan, stelt de Consumentenbond. "Maar als jij niet weet dat er iets aan te vragen ís, dan mis je dus de boot", zegt directeur Sandra Molenaar.

Met de huurtoeslag is iets soortgelijks aan de hand. Sinds 1 januari houdt het recht op deze toeslag niet in één keer op bij een bepaald inkomen, maar wordt het langzaam afgebouwd. Daardoor hebben nu veel meer mensen recht op huurtoeslag tot meer dan 2.000 euro per jaar.

Op de site van de Belastingdienst staat niets over de verruiming van de twee regelingen. De fiscus zegt wel brieven te hebben gestuurd naar mensen die er mogelijk voor het eerst in aanmerking voor kwamen, maar volgens de Consumentenbond wordt daarin onvoldoende duidelijk dat die zelf actie moeten ondernemen.