De beveiligers op luchthaven Schiphol krijgen na lang onderhandelen dit jaar een loonsverhoging van 2,5 procent. In zowel 2022 als 2023 komt daar nog eens 2,5 procent bovenop. Dat was al afgesproken in de landelijke cao voor veiligheidspersoneel, maar G4S Aviation Security wilde daar tot nu toe niet in meegaan.

De afgelopen maanden vonden er onderhandelingen plaats over een nieuwe cao voor het beveiligingspersoneel op de luchthaven. Die zijn nu afgerond en een van de elementen is een loonsverhoging voor de werknemers. De Schiphol-beveiligers hebben een iets andere cao dan de rest van het beveiligingspersoneel, met net wat gunstigere voorwaarden.

In de landelijke cao was in 2018 echter afgesproken dat er tot 2023 jaarlijks loonsverhogingen zouden plaatsvinden. Vanaf 2021 zou die verhoging 2,5 procent per jaar bedragen. Alleen wilde werkgever G4S die verhoging dit jaar niet doorvoeren, zegt vakbond CNV.

Dat leidde tot een hoop onrust onder het personeel en brieven van de vakbond aan de directie. "Ons standpunt was heel helder: de beveiligers van G4S op Schiphol hebben, net als alle andere beveiligers in Nederland, recht op de landelijk afgesproken loonsverhoging", zegt onderhandelaar Erik Maas van CNV.

De afgelopen dagen kwamen de gesprekken in een stroomversnelling en besliste G4S Aviation Security om toch door te gaan met de loonsverhoging. Dit jaar komt er 2,5 procent bij, net als op 1 januari 2022 en 2023. Daarna wordt er opnieuw onderhandeld. "Dit is een goed resultaat, de kou is wat ons betreft uit de lucht - figuurlijk dan", zegt Maas.

G4S Aviation Security was voorlopig nog niet bereikbaar voor commentaar.