Door de coronacrisis zijn er in 2020 een stuk minder autoschades geclaimd bij verzekeraars. Vooral in de maanden maart, april en mei werd er minder schade gemeld, meldt vergelijkingssite Geld.nl op basis van een rondgang langs elf verschillende verzekeraars. Toch betekent dit relatief goedkope jaar voor verzekeraars niet dat ze de premies ook verlagen.

De elf verzekeraars die Geld.nl sprak, gaven bijna allemaal aan dat ze in 2020 minder geclaimde schades zagen dan in 2019. Dat effect was met name tijdens de eerste lockdown groot, daarna nam het aantal gemelde schades weer toe. Exacte cijfers wilden de verzekeraars niet geven.

De Nederlandsche Bank heeft wel cijfers van de geclaimde bedragen voor autoschades, en daarin is de daling ook te zien. In het tweede kwartaal van 2019 werd in totaal voor 1,5 miljard euro aan autoschades geclaimd, in het tweede kwartaal van 2020 was dat voor 1,3 miljard euro.

Hoewel de verzekeraars afgelopen jaar minder geld uit hoefden te keren, verlagen de meeste hun premies niet. Dat doen volgens Geld.nl alleen Promovendum, ABN AMRO en Univé. Andere verzekeraars zeggen dat ze verwachten in de toekomst juist meer geld uit te moeten keren en dat het aantal gereden schades maar één van de vele factoren is die de premie bepaalt.