90.000 bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis hebben gevraagd om tegemoetkoming in hun vaste lasten (TVL) over de laatste drie maanden van vorig jaar. Dat is een verdubbeling in vergelijking met de periode daarvoor, meldt het ministerie van Economische Zaken vrijdag. Inmiddels is 1,1 miljard euro aan gedupeerde ondernemers overgemaakt.

De TVL-regeling is bedoeld om bedrijven die veel omzet hebben verloren door de pandemie en de lockdownmaatregelen, te helpen om hun vaste lasten, bijvoorbeeld huurkosten, te kunnen betalen. Bedrijven kunnen maximaal 70 procent van hun vaste lasten vergoed krijgen, tot een maximum van 90.000 euro.

Gedupeerde ondernemers konden tot 29 januari een aanvraag indienen voor de periode oktober tot en met december. De 90.000 aanvragers waren een verdubbeling ten opzichte van de eerdere TVL-periode. De uitbraak van de tweede besmettingsgolf en de strenge lockdown deden veel bedrijven pijn in het laatste deel van vorig jaar.

Naast de tegemoetkoming in vaste lasten is er voor bedrijven die verplicht moesten sluiten vanwege de lockdownmaatregelen - cafés, restaurants en detailhandel - een extra subsidie, als compensatie voor onder meer hun voorraad die ze niet meer konden verkopen. Ruim 21.000 horecabedrijven en 7.300 winkels komen hier volgens het ministerie voor in aanmerking.

Over de eerste periode van 2021 kunnen bedrijven op een later moment ook tegemoetkoming aanvragen. Deze keer staat de regeling open voor meer bedrijven. Zo kunnen werkgevers met meer dan 250 personeelsleden voortaan ook in aanmerking komen voor subsidie voor vaste lasten.