Shell heeft over het afgelopen jaar, dat in het teken van de coronacrisis stond, onder de streep een verlies van 21,7 miljard dollar (18 miljard euro) geleden. Het operationele resultaat kwam uit op 4,8 miljard dollar, 71 procent lager dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit de cijfers over 2020 die Shell donderdag heeft gepubliceerd.

Vooral in het tweede kwartaal van het afgelopen jaar dook Shell diep in de rode cijfers. Het bedrijf koos er toen gezien de situatie voor om forse afschrijvingen te doen. Door de coronacrisis is er veel minder vraag naar brandstof.

Shell maakte in het afgelopen jaar ook bekend flink te schrappen in het personeelsbestand. Vorige maand werd bekend dat daarbij ook 10 procent van de banen - zo'n negenhonderd - in Nederland verloren gaan.

Medio vorig jaar, bij de presentatie van de cijfers over april, mei en juni, maakte Shell bekend bijna 17 miljard dollar af te schrijven op bezittingen. Die werden minder waard doordat Shell minder geld verdient met de producten die het verkoopt, doordat de vraag als gevolg van de coronacrisis veel kleiner is en door de algehele economische malaise.

Zo is er bijvoorbeeld veel minder vraag naar brandstof voor vliegtuigen en voertuigen, doordat er veel minder gereisd wordt als gevolg van de coronacrisis.

Activiteiten in Nigeria blijven 'hoofdpijndossier'

Vorige week deed de rechter uitspraak in een zaak over twee olielekkages in Nigeria. De rechter besliste dat Shell schadevergoedingen moet betalen aan Nigeriaanse boeren die hinder ondervonden van de lekkages.

"Het blijft een hoofdpijndossier", zei Shell-topman Ben van Beurden in een toelichting, om eraan toe te voegen dat het bedrijf de activiteiten in Nigeria nog maar eens tegen het licht moet houden. Van Beurden doelt daarbij op de oliewinning op land. De offshore-activiteiten blijven daarin buiten beschouwing.