Het Duitse chemiebedrijf Bayer heeft een deal van 2 miljard dollar (ruim 1,6 miljard euro) gesloten voor het afhandelen van toekomstige claims over de mogelijk kankerverwekkende onkruidverdelger Roundup. Het bedrijf en advocaten die Amerikaanse consumenten vertegenwoordigen hebben daarover een akkoord bereikt.

Bayer slaagde er eerder niet in een regeling te treffen. De deadline die een rechter in de VS had gesteld verliep en daarmee dreigden opnieuw kostbare rechtszaken voor schadevergoedingen aangespannen door mensen die zeggen ziek te zijn geworden door Roundup.

Na die tegenvaller legde Bayer meer geld opzij om de kwestie op te lossen. Dat bedrag ging omhoog van 1,3 miljard naar 2 miljard dollar.

Bayer stelt het geld ter beschikking voor een initiële periode van vier jaar als compensatie en om diagnostische hulp te dekken. Mensen die zijn blootgesteld aan Roundup en bij wie non-Hodgkin-lymfoom is of nog wordt vastgesteld, kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding van maximaal 200.000 dollar (zo'n 166.000 euro).

Het bedrijf heeft zelf altijd gezegd dat de onkruidverdelger veilig is. Onderzoeken en gezondheidsautoriteiten hebben volgens Bayer geconcludeerd dat glyfosaat, de werkzame stof in Roundup, niet kankerverwekkend is voor mensen. In onder andere Nederland is Roundup ook nog steeds te koop.

De huidige deal is ook bedoeld om tegemoet te komen aan eerdere zorgen van de federale rechter in San Francisco. Die zette vraagtekens bij de rechtmatigheid van een eerder plan. In juni bereikte Bayer een bredere schikking van 9,6 miljard dollar (bijna 8 miljard euro) die een einde zou maken aan het grootste deel van de reeds aangespannen rechtszaken in de VS, waarin werd beweerd dat Roundup kanker veroorzaakt.