Vanaf 2023 moeten Nederlanders bij aankoop van een blikje 15 cent statiegeld betalen, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Zij besloot tot de invoering, omdat de hoeveelheid zwerfafval niet is afgenomen, maar juist is toegenomen.

De maatregel gaat over twee jaar in, zodat de bedrijven zich er goed op kunnen voorbereiden. Ze krijgen dan meer afval terug en moeten dat op een goede manier kunnen verwerken. Het bedrag van 15 eurocent per blikje is even hoog als het statiegeld op kleine plastic flesjes, dat in juli 2021 wordt ingevoerd.

Van Veldhoven wil met de beslissing zwerfvuil voorkomen en ervoor zorgen dat meer blikjes gerecycled kunnen worden. "Er belanden jaarlijks zo'n 150 miljoen blikjes - of 25 olympische zwembaden - in het milieu. Dieren verwonden zich er ook nog eens aan. Met statiegeld is dat straks verleden tijd", zegt ze.

Vorig jaar dreigde Van Veldhoven het statiegeld in te voeren als het aantal achtergelaten blikjes in de loop van 2021 niet met 70 procent zou zijn gedaald ten opzichte van het gemiddelde van 2016/2017.

Uit de jongste cijfers blijkt nu dat in 2020 het aantal blikjes in het milieu met 27 procent is toegenomen en dat er dus geen sprake is van een dalende trend. Omdat daarmee de afgesproken daling onhaalbaar bleek, besloot de staatssecretaris de maatregel al aan te kondigen.

De horeca en kleine verkooppunten hoeven geen blikjes in te nemen. Dat is aan de supermarkten en producenten.