Het aantal buitenlanders dat Spanje bezocht, was in 2020 80 procent lager dan een jaar eerder. Negentien miljoen mensen deden het land aan. Dat is het laagste niveau sinds eind jaren zestig, blijkt uit officiële cijfers.

Alleen al in december, nadat het land nieuwe reisrestricties invoerde, kwam er 85 procent minder toeristen het land binnen. Er werd met 19,7 miljard euro over het hele jaar ook 78 procent minder gespendeerd dan gewoonlijk.

Dat heeft alles te maken met het coronavirus. Spanje was een van de eerste Europese landen die door het virus werd geraakt en heeft nog steeds grote aantallen besmettingen. Dinsdag rapporteerde het land nog 29.600 nieuwe besmettingen, wat het totaal op ruim 2,88 miljoen brengt. Er overleden in totaal al bijna 60.000 Spanjaarden aan COVID-19.

In 2019 was toerisme nog goed voor 12 procent van het Spaanse bruto binnenlands product (bbp). Voor het afgelopen jaar zijn er nog geen officiële cijfers, maar de schattingen gaan uit van een bijdrage van 4 tot 5 procent.