Het bruto binnenlands product (bbp) van de Europese Unie (EU) is in 2020 met 6,4 procent gekrompen, zo blijkt uit een dinsdag gepresenteerde eerste raming van Eurostat. De krimp in het vierde kwartaal kwam vanwege aangescherpte coronamaatregelen uit op 4,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Voor de lidstaten die deel uitmaken van de eurozone (de landen die de euro als munteenheid hebben) komt de krimp naar verwachting uit op 6,8 procent.

De cijfers over de Nederlandse economie over de laatste maanden van 2020 en dus het hele jaar zijn nog niet bekendgemaakt. Grote economieën zoals Duitsland en Frankrijk zijn wel meegenomen in de cijfers van het Europese statistiekbureau.

Vanwege de lockdowns en het wegblijven van toeristen hadden met name Oostenrijk, Frankrijk en Italië in het vierde kwartaal met een flinke krimp te maken. In Oostenrijk werd een terugval van 4,3 procent vergeleken met het kwartaal ervoor genoteerd.

Vanwege de coronacrisis werd in het tweede kwartaal van vorig jaar de grootste bbp-daling (-11,4 procent) in de EU sinds 1995 geregistreerd. In dat jaar werd begonnen met het bijhouden van deze gegevens.

In het derde kwartaal werd de versoepeling van de coronamaatregelen begeleid door een sterke opleving van het bbp (+11,5 procent). Deze groei is door latere lockdowns goeddeels tenietgedaan, zo blijkt uit de eerste raming van het Europese statistiekbureau.