Winkeliers in verschillende Nederlandse steden hadden het door relschoppers de voorbije dagen zwaar te verduren. Vooral op zondag- en maandagavond was de schade groot. Welke gevolgen hebben de vernielingen voor de getroffen ondernemers? En kunnen ze de schade verhalen op de daders?

In veel steden trokken groepen jongeren 's avonds door de straten en richtten daar een ravage aan. Niet alleen overheidseigendommen zoals verkeersborden, bushokjes en afvalbakken zijn vernield, ook winkels zijn flink beschadigd. Met name voor ondernemers die toch al zwaar door de lockdown zijn getroffen, was het geweld van de relschoppers een klap in het gezicht.

De schade voor gedupeerde winkeliers is dan ook groot. Niet alleen is er de materiële schade van een kapotte winkel, ook is er sprake van psychische schade. "De impact van deze incidenten op het veiligheidsgevoel is enorm", aldus een woordvoerder van Verbond van Verzekeraars.

De schade aan de winkels krijgen de ondernemers waarschijnlijk wel vergoed. De verzekeraars hebben al bekendgemaakt dat deze schade onder de polisvoorwaarden valt.

Autoverzekering dekt niet altijd schade aan auto's

De ondernemers hebben niet alleen schade aan hun winkels, maar in sommige gevallen ook aan hun auto. En lang niet alle autoverzekeringen dekken dergelijke schade. "Auto's die wat ouder zijn, zijn meestal WA verzekerd. Daar zit geen dekking in voor schade door rellen. Die zit alleen bij een allriskverzekering en soms ook bij een beperktcascopolis. Daarnaast zijn eventuele fietsen die zijn beschadigd, zelden verzekerd."

Tevens wijst het Verbond van Verzekeraars erop dat sommige getroffen winkels een tijdlang hun deuren gesloten moeten houden om alle schade te repareren. Die sluiting leidt tot een lagere omzet, al geldt dit uiteraard alleen voor bedrijven die niet vanwege de lockdown gesloten moeten blijven.

Kabinet komt met schadefonds voor winkeliers

Woensdagmiddag maakte minister van Financiën Wopke Hoekstra bekend dat winkeliers hun schade vergoed kunnen krijgen, door een beroep te doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Daarover zijn afspraken gemaakt met banken en verzekeraars. De bewindsman verwacht dat de ondernemers die niet afdoende verzekerd zijn daardoor alsnog alle kosten vergoed kunnen krijgen.

Uiteindelijk hoopt Hoekstra dat de overheid de kosten kan verhalen op de daders. Maar of dat in alle gevallen lukt, is afwachten. Ten eerste moet de identiteit van de dader bekend zijn en moet er een proces-verbaal van de politie zijn. Als de identiteit bekend is, moet je kunnen aantonen dat de betreffende relschopper daadwerkelijk de schade heeft veroorzaakt, wat niet gemakkelijk te bewijzen is.

En als er toch bewijs is dat een dader bepaalde schade heeft aangericht, komt er een volgend probleem bij. De relschopper moet genoeg geld hebben. Vermoedelijk is dat zeker niet altijd het geval, waardoor veel ondernemers waarschijnlijk in hun handen knijpen met het woensdag aangekondigde schadefonds van het kabinet.