Het UWV verwacht dat dit jaar 386.000 mensen moeten aankloppen voor een WW-uitkering. Dat zijn er 100.000 meer dan in 2020. Daarmee is een bedrag van 1,6 miljard euro gemoeid, zo meldt de uitkeringsinstantie woensdag in haar januarinota.

Het CPB becijferde eerder dat de werkloze beroepsbevolking, de mensen die willen en kunnen werken, oploopt van 382.000 in 2020 tot 565.000 dit jaar. "Voor UWV betekent dit 286.000 WW-uitkeringen eind 2020, een stijging van circa 62.000 WW-uitkeringen ten opzichte van 2019. Naar verwachting stijgen in 2021 de aantallen WW-uitkeringen verder door naar 386.000."

Niet iedereen die werkloos raakt, heeft recht op een uitkering. In totaal verwacht het UWV dit jaar 23,4 miljard kwijt te zijn aan uitkeringen. De instantie voorziet dat ook het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en uitkeringen voor ziekte en zorg verder toeneemt.

"Duidelijk is dat de pandemie voor Nederland ongekende economische effecten heeft, waarbij onbekend is hoe en wanneer de economie en arbeidsmarkt zich zullen herstellen", zegt Nathalie van Berkel, lid van de raad van bestuur van het UWV. "De huidige arbeidsmarkt is erg onzeker, zo weten we bijvoorbeeld niet hoelang de lockdown nog duurt."

Het UWV, dat ook de uitvoering van de loonkostenregeling NOW verzorgt, keerde in het afgelopen jaar zo'n 14,3 miljard euro uit in dat kader. Voor dit jaar verwacht de organisatie "vooralsnog" nog 3,3 miljard euro aan NOW uit te keren.

Volgens het UWV zijn alle prognoses voor dit jaar onzekerder dan in andere jaren, als gevolg van de coronacrisis. In de zomer worden, zoals te doen gebruikelijk, alle prognoses bijgesteld in de juninota.