Nederlandse gemeenten brengen dit jaar fors meer in rekening voor het inzamelen en verwerken van afval. De zogenoemde afvalstoffenheffing en reinigingsrechten nemen naar verwachting met 10 procent toe tot 2,2 miljard euro. Dat is de grootste stijging in 26 jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Vorig jaar was er al sprake van een toename van 8,4 procent. "De stijging van de reinigingsheffingen komt door de toenemende inzamelings- en verwerkingskosten van het afval en door afnemende opbrengsten van afvalstromen als glas, plastic en papier", verklaart het CBS het duurder worden van de afvalverwerking.

"De opbrengsten van producten uit recycling zijn gedaald, waardoor het kostendekkend gemaakt moet worden door de heffingen", licht een woordvoerder van het CBS toe.

Ook moeten huiseigenaren en bezitters van ander vastgoed dit jaar flink meer onroerendezaakbelasting (ozb) betalen. Gemeenten verwachten dit jaar zo'n 4,6 miljard euro aan ozb op te halen, dat is 5,8 procent meer dan vorig jaar. "Dat is de grootste stijging sinds 2004, toen de groei van de ozb-opbrengst op 6,8 procent werd begroot", aldus het CBS.

In totaal verwachten gemeenten dit jaar 11,3 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dat is 4,4 procent meer dan in de begrotingen van vorig jaar was opgenomen. Het CBS bekeek de gemeentelijke begrotingen.

Toerisme in eigen land dempt daling toeristenbelasting

Behalve de fikse stijgingen van de afvalstoffenheffing en de ozb, gaat ook de rioolheffing met een paar procent omhoog. "Samen zijn ze met 8,5 miljard euro goed voor drie kwart van alle gemeentelijke heffingen."

Toeristenbelastingen zullen de gemeentekas dit jaar minder spekken als gevolg van de coronacrisis. Het CBS becijferde een daling van 16,5 procent (of 68 miljoen euro) vergeleken met 2020. Vooral Amsterdam levert in. De daling viel vorig jaar relatief gezien nog mee, doordat ook veel Nederlanders in eigen land op pad gingen.