Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn wereldwijde groeiprognose voor dit jaar naar boven bijgesteld. Tevens gaat de organisatie ervan uit dat de economische krimp van het jaar 2020 bijna een procentpunt kleiner is dan in oktober werd voorspeld, meldt het IMF dinsdag.

Door de snelle goedkeuring van coronavaccins en het voortvarende vaccinatiebeleid in sommige landen is het IMF nu optimistischer over een spoedig einde aan de pandemie. Toch waarschuwt het fonds dat er nog veel onzekerheid is. En de economische terugval in 2020 is nog steeds de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het IMF denkt dat bijna 90 miljoen mensen als gevolg van corona te maken zullen krijgen met extreme armoede. Daarmee wordt de vooruitgang die op dat punt in de afgelopen twintig jaar is geboekt in één keer tenietgedaan.

De nieuwste prognose gaat over 2020 uit van een wereldwijde krimp van 3,5 procent, de verwachting was in oktober nog 4,4 procent. Het IMF heeft de groeiraming voor 2021 met 3 procentpunten verhoogd naar 5,5 procent.

Voor de eurozone schat het IMF de krimp in 2020 op 7,2 procent, veel meer dan het wereldwijde gemiddelde. De onderlinge verschillen tussen lidstaten zijn vrij groot, met vooral harde klappen in Italië en Spanje. Er rolt een groeiprognose uit van 4,3 procent dit jaar en 3,6 procent volgend jaar.

Aan de prognose wordt het advies gekoppeld dat landen hun economie moeten blijven ondersteunen tot het moment dat de economische activiteit weer op een gebruikelijk niveau zit. Armere landen moeten volgens het IMF worden geholpen met leningen en herstructurering van schulden.