De coronacrisis hakt er stevig in bij de uitzendbranche. In 2020 daalde het aantal uitzenduren met 14 procent vergeleken met het jaar ervoor. Daardoor viel de omzet voor uitzendbedrijven vorig jaar 9 procent lager uit, blijkt uit jaarcijfers van brancheorganisatie Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

De technische sector werd in het coronajaar het hardst geraakt. In die sector daalde het totale aantal uren met 29 procent ten opzichte van 2019, wat leidde tot een omzetdaling van 22 procent. Ook de administratieve en industriële sector kregen als gevolg van de coronacrisis klappen te verduren.

In de administratieve sector daalde het aantal te verdelen uren met 17 procent, wat leidde tot een omzetdaling van 11 procent. Voor de industriële sector bedroeg de daling wat betreft het aantal uren 10 procent, maar met een omzetdaling van 4 procent is de schade in die sector minder groot.

Vooral de eerste fase van de coronacrisis, van medio maart tot en met juni, hakte er stevig in bij de uitzendsector. Na de eerste lockdown daalden per periode van vier weken de te verdelen uren met minimaal 20 procent vergeleken met een jaar eerder.

Vanaf juli trok de markt geleidelijk weer aan. In november en december waren er zelfs per vier weken lichte omzetstijgingen van rond de 2 procent te noteren.