Mkb'ers kunnen vanaf dinsdag 26 januari anoniem bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) melden dat grootbedrijven zich niet aan een afgesproken betaaltermijn houden. Momenteel geldt een maximale wettelijke betaaltermijn van zestig dagen, maar uit cijfers van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat grootbedrijven rekeningen steeds later betalen in plaats van eerder.

Onder grootbedrijven verstaat het ACM bedrijven met bezittingen die bij elkaar meer dan 20 miljoen euro waard zijn, die jaarlijks een omzet draaien van minimaal 40 miljoen euro en meer dan 250 werknemers in dienst hebben. Wanneer aan in ieder geval twee van deze voorwaarden wordt voldaan, is er sprake van een grootbedrijf.

Het Meldpunt Achterstallige Betalingen moet het ministerie helpen inzicht te krijgen in hoe vaak deze grootbedrijven betaaltermijnen overschrijden. Het ministerie bepaalt aan de hand van de uitkomsten of het onafhankelijk toezicht instelt. Mkb'ers kunnen een jaar lang melding maken van grote ondernemingen die in overtreding zijn.

"Vaak is het moeilijk voor kleinere ondernemers om de naleving van overeengekomen betaaltermijnen zelf af te dwingen. Met dit meldpunt zetten we een eerste stap naar onafhankelijk toezicht op de naleving van de betaaltermijnen", aldus staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat).

Ook werkt haar ministerie aan een wetswijziging die de maximale wettelijke betaaltermijn van facturen van mkb-bedrijven voor grootbedrijven verkort van zestig naar dertig dagen.