DEN HAAG - Nederlandse werknemers ondervinden het minste last van stress op het werk in vergelijking met veel van hun Europese collega's. In ons land zegt 16 procent van de werknemers dat hun baan veel of te veel stress oplevert, terwijl het gemiddelde in Europa op 27 procent ligt.

Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van uitzendconcern Kelly onder 19.000 werknemers in twaalf Europese landen. In Zweden en Zwitserland komt de meeste stress voor. In beide landen heeft eenderde van het personeel er last van. Spanje komt het dichtste in de buurt van Nederland. In dit Mediterrane land klaagt 19 procent over stress.

Leeftijd

In Nederland lijkt de druk op werknemers toe te nemen met het stijgen van de leeftijd. Zo zegt 12 procent van de ondervraagden in de leeftijd tot 25 jaar last te hebben van stress, terwijl dat percentage onder medewerkers van 45 jaar en ouder 32 procent bedraagt. Naarmate mensen langer in dienst zijn bij dezelfde werkgever, neemt ook de stress toe.

Verder is de duur van de werkweek een belangrijke factor. Als er minder dan dertig uur per week wordt gewerkt, heeft 11 procent last van de druk van een baan. Dit loopt op naar een percentage van 48 procent als mensen meer dan vijftig uur per week aan de slag zijn.