In negen maanden tijd hebben de vermogens van de rijkste duizend miljardairs op aarde zich hersteld van de coronacrisis. Maar het kan nog tien jaar duren totdat de armste mensen ter wereld de coronacrisis financieel te boven komen, stelt Oxfam Novib maandag in een rapport.

De organisatie baseert zich onder meer op een rapport van de Wereldbank. Oxfam Novib ondervroeg voor het rapport ook 295 economen uit 79 verschillende landen over hun mening over het herstel van de coronacrisis.

Van die economen verwacht 87 procent dat de inkomensongelijkheid in hun land zal toenemen of zelfs sterk zal toenemen door de pandemie. Meer dan de helft van de economen verwacht dat de genderongelijkheid zal toenemen en meer dan twee op de drie economen verwacht dat ongelijkheid op basis van afkomst zal toenemen.

Tot slot stelt Oxfam Novib dat vooral vrouwen financieel worden geraakt door de coronacrisis. Vrouwen zijn volgens de organisatie oververtegenwoordigd in sectoren die hard worden geraakt door de crisis. Als er in die sectoren evenveel mannen als vrouwen zouden werken, zouden 112 miljoen vrouwen wereldwijd niet langer het risico lopen om hun inkomen en baan kwijt te raken.