Bureau McKinsey & Company doet in opdracht van De Nederlandsche Bank (DNB) onderzoek naar de beschikbaarheid van contant geld in Nederland, zo heeft DNB donderdag laten weten.

De aanleiding voor het onderzoek is dat de infrastructuur van contant geld, en daarmee de mogelijkheden om eraan te komen en het uit te geven, steeds meer onder druk staat. De uitkomsten van het onderzoek moeten de basis vormen voor een systeem dat de beschikbaarheid van contant geld op een veilige manier waarborgt, voor in ieder geval een periode van tien jaar.

Contant geld wordt steeds minder gebruikt. "Dit is het gevolg van een afnemend gebruik van contant geld als betaalmiddel, een snelle afbouw van het aantal geldautomaten en winkeliers die het gebruik van contant geld steeds vaker ontmoedigen", aldus DNB.

Door de coronacrisis is die ontwikkeling verder versneld. Ook plofkraken leiden ertoe dat er steeds minder geldautomaten komen. Contant geld moet echter beschikbaar blijven, onder meer als alternatief in het geval van pinstoringen.

DNB kondigde afgelopen najaar al aan dat de beschikbaarheid van cash op de middellange termijn een punt van zorg is en dat er een onderzoek zou komen. Dat moet medio dit jaar af zijn en wordt aangeboden aan de minister van Financiën.