DEN HAAG - De meerderheid van de mensen die via justitie een schuldsaneringsregeling krijgen, hebben aan het einde van het traject een 'schone lei'. Het ministerie van Justitie liet maandag weten dat tussen de 60 en 70 procent van de deelnemers het traject van de wettelijke regeling met goed gevolg afrondt.

Sinds het begin van de de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) in 1998, zijn ruim 61.000 schuldsaneringen uitgesproken. De gemiddelde schuldenlast daalde van 37.000 euro in 1999 tot 25.000 euro in 2002 en steeg daarna weer iets, tot 32.000 euro in 2004.

Controle

Alleen schuldenaren die aan bepaalde eisen voldoen, kunnen een regeling volgens de Wsnp krijgen. Deze personen hebben een lange weg te gaan: ze leven ongeveer drie jaar op bijstandsniveau en staan al die tijd onder controle van een bewindvoerder.

Vrouwen hebben volgens Justitie een grotere kans om de regeling goed af te ronden dan mannen: van de vrouwen 'slaagde' in de periode 1999-2001 71 procent, tegen 62 procent van de mannen.

Ouderen

Ouderen hebben meer kans dan jongeren. De Wsnp moet ervoor zorgen dat mensen met problematische schulden niet tot in lengte van jaren door schuldeisers worden achtervolgd.