De voordelen van werk via online platformen zoals Deliveroo, Uber en Werkspot wegen voor veel platformwerkers vooralsnog zwaarder dan de nadelen ervan, zo blijkt uit donderdag gepubliceerd onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Vooral de mogelijkheid om dergelijk werk erbij te doen, trekt mensen aan. Wel blijkt uit het onderzoek dat de nadelen sommige groepen onevenredig raken.

Platformwerk biedt mensen de mogelijkheid om bij te klussen, wat bijvoorbeeld studenten uitkomst kan bieden. Daarnaast stelt het SCP dat dergelijk werk kansen oplevert voor mensen met een migratieachtergrond of andere groepen die het lastiger hebben in de traditionele economie.

Bovenal is het de flexibiliteit die mensen ervaren, omdat ze voor zichzelf kunnen bepalen of ze een klus aannemen of niet. Doordat het uitzetten van een klus niet door een baas in de traditionele zin van het woord wordt aangestuurd, ervaren mensen bij dit proces veel vrijheid. Tot slot is het lang niet altijd het geval dat er in de platformeconomie slecht betaald wordt.

De risico's zijn de beperkte werkzekerheid, de snel veranderende arbeidsvoorwaarden en de gemiddeld lagere verdiensten. Ook doen platformen weinig tot niks aan scholing. Sommige platformen bieden de werkers minder vrijheid door bijvoorbeeld het inkomen te koppelen aan de momenten waarop het werk uitgevoerd wordt.

Vooral als platformwerk een bijbaan is, wegen de voordelen voor de meeste werkers op tegen de nadelen. Voor de groep die relatief eenvoudig werk doet en daar bovendien van moeten rondkomen, kleven er meer nadelen aan platformwerk. Het SCP kan op basis van het onderzoek echter niet zeggen of deze mensen daarmee slechter af zijn dan in de traditionele economie.