De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dit jaar onderzoek doen naar de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de winkelstraat, meldt de markttoezichthouder donderdag. Daarbij kijkt ACM onder meer naar de gevolgen van de crisis voor de leegstand in stadscentra.

"De coronapandemie heeft enorme gevolgen voor de economie. We willen ons steentje bijdragen aan het bestrijden van de negatieve gevolgen voor de economie en voorkomen dat markten blijvend ontwricht raken", aldus ACM.

Daarom start het een "verkennend onderzoek" naar de gevolgen van de coronacrisis voor fysieke winkels. Daarbij gaat het niet alleen om de gevolgen van de huidige crisis, maar ook om de gestegen populariteit van webwinkelen, die volgens ACM deels blijvend zal zijn.

"Dat betekent dat er straks meer winkels in straten en winkelcentra leeg blijven en winkelgebieden hun aantrekkelijkheid verliezen. ACM onderzoekt hoe zij kan bijdragen aan het oplossen van deze problematiek."

Daarnaast wil de toezichthouder dit jaar zijn pijlen richten op onder meer het betaalbaar houden van energie voor consumenten, het tegengaan van online misleiding en de excessieve prijzen van geneesmiddelen.