De eigenaar van een patisserie uit Bilthoven hoeft een 57-jarige bezorger van het bedrijf geen achterstallig loon te betalen, oordeelde de rechtbank Midden-Nederland woensdag. De werknemer werd eind vorig jaar op non-actief gesteld vanwege zijn weigering een mondkapje te dragen.

Bij zijn weigering was het tot "een verbale escalatie" gekomen, zo staat in het vonnis. Daarop is de medewerker de toegang tot het werk geweigerd. Later werd hij op non-actief gesteld.

De rechter wees op het zogeheten instructierecht van de werkgever, die medewerkers daarmee kan verplichten een mondkapje te dragen. De werkgever stond daarmee tevens in zijn recht om de loonbetaling op te schorten.

De medewerker had meer succes met zijn claim op een andere nabetaling; zijn salaris bleek namelijk al 6,5 jaar te laag volgens de cao voor het Bakkersbedrijf. Dit had hij meegenomen in het kort geding. De rechter veroordeelde de werkgever tot een betaling van ruim 8.000 euro.