Zo'n 77.000 bedrijven hebben loonsteun (NOW) toegezegd gekregen over de laatste drie maanden van vorig jaar. Meer dan de helft van deze bedrijven is actief in de horeca, catering of de detailhandel, meldt uitkeringsinstantie UWV woensdag.

De NOW-regeling is in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren zoveel mogelijk mensen in dienst te houden. Hierbij krijgen bedrijven een deel van hun loonkosten vergoed, afhankelijk van de grootte van hun omzetverlies.

Het UWV ontving voor de periode oktober tot en met december 81.000 aanvragen, waarvan er dus 77.000 zijn goedgekeurd. De overige aanvragers voldeden niet aan de voorwaarden. In het laatste deel van deze periode werd de strengere lockdown van kracht.

De bedrijfstak Horeca en catering is de absolute koploper als het gaat om het aanvragen van loonsteun, met 20.243 NOW-ontvangers. Op plek twee komt de detailhandel, met 18.621 bedrijven.

Bedrijven krijgen in totaal 2,8 miljard euro loonsteun

De 77.000 bedrijven die loonsteun ontvangen, hebben samen 1,3 miljoen mensen in dienst. Ze krijgen 2,8 miljard euro steun, waarvan inmiddels 1,7 miljard euro is overgemaakt.

Daarmee is het totale steunbedrag aanzienlijk kleiner dan in eerdere periodes. In het voorjaar ontvingen 139.500 aanvragers samen 7,9 miljard euro. In de tweede periode (juni tot en met september) ontvingen 63.500 bedrijven in totaal 4,3 miljard euro.

Een van de redenen dat bedrijven over deze laatste periode minder geld krijgen, is dat ze maximaal 80 procent van de loonkosten vergoed krijgen. Dat was voorheen 90 procent.

Meer aanvragers dan in zomermaanden

Het aantal aanvragers over de laatste maanden van vorig jaar was hoger dan de periode ervoor. Dit kwam vooral doordat medio december de strenge lockdown is ingevoerd, waardoor onder meer sauna's, pretparken, zwembaden en veel winkels hun deuren moesten sluiten.

De NOW-steun is een voorschot. Op een later moment moeten de bedrijven hun werkelijke omzetverlies opgeven aan het UWV. Die bepaalt op basis daarvan op hoeveel geld de bedrijven daadwerkelijk recht hebben. Dit kan betekenen dat ze extra steun ontvangen of het reeds ontvangen geld, geheel of gedeeltelijk, moeten terugbetalen.