In 2020 zijn in Nederland 2.703 bedrijven failliet verklaard, ruim 500 minder dan een jaar eerder, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Volgens het statistiekbureau hebben in de afgelopen twintig jaar niet zo weinig bedrijven de deuren hebben moeten sluiten.

De statistici wijzen op de noodsteun van de overheid als reden voor het kleine aantal bankroeten. Daardoor blijven bedrijven mogelijk wat langer overeind. De situatie is voor veel bedrijven namelijk precair, maar omdat er geen of nauwelijks inkomsten zijn en er wel overheidssteun aangevraagd kan worden, ligt de lat om een faillissement aan te vragen wellicht wat hoger.

In vrijwel alle bedrijfstakken gingen minder ondernemingen failliet, maar er zijn ook uitzonderingen zoals de horeca, de cultuur-, sport- en recreatiebranche en het onderwijs. De daling van het aantal failliete bedrijven was het sterkst in de handel, maar desondanks blijft dat de sector waar in absolute aantallen de meeste bedrijven 2020 niet overleefden. Het waren er 581, zo'n 21 procent van alle faillissementen.

Veel winkelpanden worden omgebouwd

Ook de winkelleegstand is afgelopen jaar nauwelijks toegenomen, terwijl in 2019 nog de sterkste stijging in jaren werd gemeten. Dat toont onder meer aan dat coronamaatregelen om ondernemers door de crisis te loodsen lijken te werken.

Onderzoeksbureau Locatus waarschuwt wel voor stilte voor de storm, omdat veel bedrijven door de maatregelen overeind blijven en ook rekeningen voor zich uit kunnen schuiven.

Verder beleefden veel ondernemers een goed derde kwartaal, ook doordat veel Nederlanders vakantie in eigen land vierden. Daardoor bleven ook veel euro's die doorgaans in het buitenland werden uitgegeven in Nederland. Sinds oktober is de situatie echter weer aanzienlijk verslechterd, aldus de onderzoekers.

Een andere reden waarom winkelleegstand voorkomen werd, was de verdere ombouw van winkelpanden naar bijvoorbeeld woningen of andere functies. De totale retailvoorraad is vorig jaar met bijna veertienhonderd panden afgenomen.