Nederlandse consumenten hebben vorig jaar iets meer vertrouwen in hun eigen bank en in de sector als geheel gekregen, blijkt uit de jaarlijkse Vertrouwensmonitor van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Het vertrouwen lag in het derde kwartaal van 2020 op het hoogste niveau sinds de start van het onderzoek in 2015.

In het onderzoek vraagt onderzoeksbureau Ipsos aan consumenten hoe zij de dienstverlening van hun bank ervaren. Op een schaal van 1 tot 5 scoorde de sector als geheel vorig jaar een 3.

De eigen bank scoorde gemiddeld 3,3, waarbij klanten van kleine banken meer vertrouwen in hun bank hebben dan klanten van grote banken.

Het rapportcijfer voor klantcontact daalde. Vergeleken met 2019 namen minder klanten contact op met hun bank. Maar wie dat wel deed, vond minder vaak dat de vraag goed was behandeld.

Consumenten geven banken een 3,6 voor de omgang met privacy en een 3,4 voor de manier waarop de bedrijven hun maatschappelijke rol vervullen. Die aspecten werden dit jaar voor het eerst onderzocht.

Voorzitter Chris Buijink van de NVB denkt dat de sector zich in de coronacrisis bewezen heeft. Volgens hem waren banken "dankzij snelle publiek-private samenwerking in staat om samen met de klant te zoeken naar oplossingen voor extra lucht in financieel zware tijden".