De Nederlandsche Bank (DNB) wil dat het verschil in kosten tussen het huren en kopen van een woning wordt verminderd. Dit zorgt voor een betere huurmarkt en meer welvaart, stelt de financiële toezichthouder donderdag.

In de huidige woningmarkt lopen de uitgaven voor woningbezitters en mensen die in de vrije sector huren behoorlijk uiteen.

Onder starters valt het verschil nog mee. Maar na verloop van tijd worden de verschillen steeds groter, doordat de huren hoger worden, terwijl de uitgaven voor de eigen woning maar beperkt stijgen. Daar komt bij dat huurders geen vermogen opbouwen, terwijl kopers dat wel doen.

In het huidige belastingstelsel wordt het kopen van een woning volgens DNB te veel gestimuleerd, waardoor de huurmarkt zich niet ontwikkelt. Een goede huurmarkt is van belang, omdat die voor minder schulden bij huishoudens zorgt en verhuizen makkelijker maakt.

'Verschillen werken een tweedeling in de hand'

"De kostenverschillen tussen koop en huur werken een tweedeling in de hand en bemoeilijken de ontwikkeling van een goed functionerende huurmarkt", aldus DNB in een toelichting. Het afbouwen van de belastingvoordelen voor kopers zou daarom volgens de centrale bank tot speerpunt van het beleid gemaakt moeten worden.

DNB denkt dan onder meer aan het stapsgewijs verhogen van het eigenwoningforfait of de woning en hypotheekschuld in geleidelijke stappen te verplaatsen naar box 3 van het fiscale stelsel, waardoor er meer belasting over moet worden betaald.

Dit zorgt er ook voor dat prijzen van koopwoningen minder oplopen. Als bijvoorbeeld particuliere beleggers een woning kopen om te verhuren, hoeven ze minder huur te vragen, omdat ze bij de aankoop van hun woning een lagere prijs hebben betaald.