In 2020 zijn de cao-lonen met 3 procent gestegen. Dat is de grootste stijging sinds 2008. Ondanks de coronacrisis is de cao-loonstijging in jaren niet zo hoog geweest als in 2020, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Volgens het CBS komt dat vooral doordat voor bijna driekwart van de cao's al voor het begin van de coronacrisis een akkoord was gesloten over heel 2020. De effecten van de coronacrisis zijn nog niet zo goed te zien in deze cijfers.

Van de drie cao-sectoren stegen de lonen bij de overheid met 3,2 procent het hardst. Bij gesubsidieerde instellingen stegen de lonen met 2,7 procent juist het minst. Bij de verschillende bedrijfstakken is te zien dat de lonen in de industrie met 3,8 procent het hardst stegen. In de landbouw, bosbouw en visserij was de loonstijging met 1,8 procent het kleinst.

Het jaarcijfer van de consumentenprijzen is nog niet bekend, maar in de eerste elf maanden lagen die prijzen gemiddeld 1,3 procent hoger dan in dezelfde periode in 2019. De cao-lonen zijn volgens de voorlopige cijfers dus ongeveer 1,7 procent meer gestegen dan de prijzen.