Het nettoloon valt dit jaar voor veel werknemers enkele tientjes per maand hoger uit. Dat meldt hr- en salarisdienstverlener ADP dinsdag op basis van eigen berekeningen. Vooral personeel in de bouw kan een hoger loon verwachten. Gepensioneerden zien hun aanvullende pensioen juist wat dalen.

ADP berekent aan het begin van elk jaar de gevolgen van nieuwe regels op het gebied van lonen, uitkeringen, pensioenen en belastingen voor de maandelijkse inkomsten van werknemers en uitkeringsgerechtigden.

Voor mensen met een modaal inkomen pakken de regels het gunstigst uit. Zij gaan er gemiddeld 45 euro op vooruit. Werkenden die het minimumloon ontvangen, kunnen een verhoging van gemiddeld 30 euro tegemoetzien.

Dat werknemers gemiddeld meer overhouden, komt door de verlaging van het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting. Deze gaat van 37,35 naar 37,10 procent. Tevens zijn er hogere heffingskortingen.

Werknemers in de bouw gaan er het meest op vooruit

Tussen de diverse bedrijfstakken kunnen relatief grote verschillen ontstaan. Dit komt doordat in sommige sectoren de pensioenpremie omhooggaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor ambtenaren. Zij betalen 7 euro per maand meer pensioenpremie in 2021, terwijl de premie in de bouwsector niet stijgt.

De bouw is sowieso de branche waar werknemers er gemiddeld het meest op vooruitgaan. Wie een modaal inkomen heeft en in de bouw werkt, krijgt er gemiddeld 94 euro per maand bij.

De berekeningen laten loonsverhogingen die zijn afgesproken in cao's buiten beschouwing. Ook voegt ADP eraan toe dat de hogere lonen in de schaduw staan van de gevolgen van de coronacrisis. Dan gaat het niet alleen om eventuele banen die verdwijnen, maar ook om loonmatigingen die werkgevers doorvoeren.

Daar waar werkenden er door de bank genomen op vooruitgaan, moeten gepensioneerden het met iets minder aanvullend pensioen doen. Zij profiteren weliswaar ook van lagere belastingen, maar daar staat een verhoging van de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) tegenover.

Werkgevers betalen in 2021 gemiddeld iets meer voor hun personeel. Dat komt door een stijging van de sociale premies. Personeel dat voor het minimumloon werkt, kost gemiddeld 6 euro per maand extra. Werknemers die twee keer modaal verdienen, kosten de werkgever dit jaar 32 euro meer.