De meeste mensen die zich op het werk ziek melden met een coronabesmetting blijven een paar dagen of een week ziek. Van de mensen die langer ziek zijn, loopt het verzuim echter op tot gemiddeld 55 dagen. Bij een op de tien loopt dat zelfs op tot meer dan tweehonderd dagen, meldt arbodienstverlener Arbo Unie woensdag.

De mensen die zich langdurig ziek melden, hebben hardnekkige kortademigheid- en vermoeidheidsklachten. De arbodienstverlener zegt zich echter de meeste zorgen te maken over het aantal mensen dat zich ziek meldt met psychische klachten als gevolg van de coronacrisis.

"Mensen zijn somber gestemd over de situatie. De aangescherpte lockdown beperkt mensen nog meer in hun vrijetijdsbesteding en sociale activiteiten. Ook in de werkomgeving ontbreekt het velen al geruime tijd aan sociale contacten", aldus Arbo Unie.

Het totale ziekteverzuim komt volgens Arbo Unie in de laatste drie maanden van het jaar veel lager uit dan in de dezelfde periode vorig jaar. In september was er nog sprake van een piek, in oktober en november waren er juist veel minder ziekmeldingen. En hoewel het cijfer in december weer wat oploopt, is het verzuim over de hele linie in het laatste kwartaal flink lager.

De mensen die zich ziek melden, blijven echter wel langer in bed. Het ziekteverzuim in de zorg blijft volgens Arbo Unie onverminderd hoog.