De hoeveelheid duurzame energie, in de vorm van stroom en warmte, is in 2020 met 24 procent gestegen. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van Energieopwek.nl, een platform dat de productie van duurzame energie in Nederland bijhoudt.

De hoeveelheid duurzame energie groeide in totaal met 36 petajoule, genoeg om in de energiebehoefte van 300.000 Nederlanders te voorzien.

De productie kon zo sterk groeien doordat er veel nieuwe zonnepanelen en windmolens werden geplaatst, zoals het windpark Borssele. Ook de oplevering van molens van het windpark dat Shell en Eneco op zee bouwen, droeg bij aan de groei.

Het aandeel duurzame elektriciteit is nu iets groter dan 26 procent, tegenover 18 procent in 2019. Maar of het doel van 14 procent duurzame energie in 2020 gehaald wordt, is nog onzeker.

Dat komt doordat we wel weten hoe groot het aandeel duurzame elektriciteit is, maar nog niet hoe groot het aandeel duurzame energie is. Daar worden elektriciteit, warmte en transportbrandstof onder verstaan. Die cijfers moeten onder meer nog langs een Europese meetlat worden gelegd.