Zelfstandigen die gebruikmaken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) hoeven die lening pas vanaf komende zomer af te lossen. Eerder stond die datum op 1 januari, maar staatssecretaris Bas van 't Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat donderdag aan de Tweede Kamer weten dat er een streep door die datum is gehaald.

Volgens het ministerie zijn veel zelfstandig ondernemers nog niet in staat om de lening voor bedrijfskapitaal af te lossen. Daarom is de aflossingsdatum met zes maanden verschoven naar 1 juli 2021. Het uitstel geldt voor alle Tozo-leningen, ongeacht wanneer die verstrekt zijn. Ook wordt de rente stilgezet tot de nieuwe aflossingsdatum.

Daarnaast krijgen de ondernemers die van de Tozo gebruikmaken langer de tijd om de lening af te lossen. Eerder kregen ondernemers daar drie jaar de tijd voor, maar die termijn is met zes maanden verlengd.

Begin december waren er in totaal 65.000 aanvragen ingediend voor de Tozo. Het merendeel (61.000) daarvan betrof inkomensondersteuning. In de overige gevallen ging het om een bedrijfslening.