Werkgevers hikken in toenemende mate aan tegen stuwmeren aan vrije dagen omdat werknemers geen dagen willen, kunnen of hoeven op te nemen. Dat komt omdat werknemers niet op vakantie gaan, door drukte geen vrij kunnen nemen of al vrij zijn omdat het bedrijf dicht is. Dat zegt werkgeversorganisatie AWVN woensdag tegen NU.nl.

De vrije dagen staan als financiële verplichting in de boeken van de bedrijven. Daarnaast voorziet de AWVN dat het gaat wringen als de werknemers de dagen wel massaal willen opnemen. Verder is het niet gezond voor de medewerkers om geen vrij te nemen.

"We voorzien planningsproblemen als er wel weer dagen worden opgenomen", zegt de woordvoerder. "Dan dreigen hoge kosten als werkgevers vervanging moeten inhuren." De werkgeversclub heeft geen exacte getallen over hoeveel vrije dagen er inmiddels in de boeken staan.

Personeel dat in sectoren werkt die op slot zitten door de lockdown nemen nu ook geen snipperdagen op rond Kerst, omdat ze al vrij zijn. Het probleem zal op korte termijn alleen maar toenemen, voorziet de AWVN. "Iedereen krijgt er op 1 januari weer nieuwe vrije dagen bij."

'Gezond om regelmatig afstand te nemen van werk'

Jaren geleden is er wetgeving ingevoerd om te voorkomen dat werknemers hun vrije dagen onbeperkt kunnen laten staan. Als werknemers ze niet kunnen opnemen, dan komen ze na vijf jaar te vervallen. In andere gevallen is dat na een halfjaar.

De AWVN moedigt bedrijven aan om met de werknemers in gesprek te gaan die wel vrij kunnen nemen, maar het toch niet doen. "Het is inmiddels algemeen bekend dat het vanuit gezondheidsoogpunt wenselijk is dat werkenden regelmatig afstand nemen van het werk."

In de zomer hebben bedrijven wel 'opnameplannen' opgesteld. "Dat kan helpen, en het is verstandig dat nu weer te doen." Ook kunnen er vrije dagen aangewezen worden door de werkgever. "Altijd in overleg met de werknemers."