De Europese Centrale Bank (ECB) roept Europese banken dinsdag op tot en met september volgend jaar af te zien van dividendbetaling. Banken die wel dividend willen uitkeren, krijgen het advies dit bedrag te beperken tot maximaal 15 procent van de winst.

De ECB verzocht banken eind maart om tijdens de coronacrisis geen dividend uit te keren. Dat geld kunnen financiële instellingen beter achter de hand houden om klappen op te vangen als bijvoorbeeld bedrijven en consumenten leningen niet kunnen terugbetalen. Ook de inkoop van eigen aandelen werd afgeraden.

Nu worden banken ook gevraagd om bijzonder terughoudend te zijn met het toekennen van personeelsbonussen voor de prestaties in 2020. Financiële instellingen van plan zijn dividend uit te keren of aandelen in te kopen, moeten wel winstgevend zijn en over voldoende buffers beschikken. Verder moeten banken afzien van de uitkering van interim-dividenden over de winsten van volgend jaar.

Banken lieten eerder al weten met de beperking in hun maag te zitten. Die zorgt er onder meer voor dat investeerders afhaken. Verscheidene toezichthouders maken zich juist zorgen over de buffers van banken als die weer dividend gaan uitkeren. Vooral omdat veel banken te weinig reserves zouden hebben om verliezen te dragen. Als overheden onverhoopt een reddingsoperatie moeten uitvoeren, komt de rekening mogelijk bij de belastingbetaler terecht.