Nederlandse moeders raken bijna de helft van hun inkomen kwijt na de geboorte van hun eerste kind. Het inkomen van vaders daalt niet. De daling bij moeders wordt vooral veroorzaakt doordat ze minder uren gaan werken, blijkt dinsdag uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het CPB heeft gekeken naar het effect van het krijgen van kinderen op het inkomen van moeders en vaders, de zogenaamde child penalty. Daarbij werd ook gekeken naar de achtergrondkenmerken van moeders.

Het onderzoek toont ook dat voor vrouwen met een migratieachtergrond het inkomensverlies kleiner is, behalve voor vrouwen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. Hun inkomen daalt net wat meer dan voor vrouwen zonder migratieachtergrond. Uit het onderzoek komt daarnaast een samenhang naar voren tussen het inkomensverlies en het regelmatig bezoeken van religieuze bijeenkomsten. Ook bij die groep vrouwen daalt het inkomen meer, zo stelt het CPB.

Overigens blijkt uit de data ook dat niet alleen het gewerkte aantal uren van jonge moeders daalt, maar ook hun uurloon. Hoogopgeleide moeders, vrouw-vrouwkoppels en moeders in de (semi)publieke sector gaan er minder op achteruit dan andere moeders.

Het planbureau zegt dat de verschillen in het inkomensverlies kunnen komen door verschillen in de kenmerken van de diverse groepen, zoals de sociaaleconomische achtergrond, maar ook door verschillen in gendernormen en mogelijkheden om arbeid en zorg te combineren.

Vergeleken met landen als Denemarken en Zweden is de inkomensdaling in Nederland relatief groot, maar in Oostenrijk en Duitsland is de inkomensdaling juist groter.