AMSTERDAM - President Nout Wellink van de Nederlandse Bank vindt het plan van het CDA en PvdA, om het koopkrachtverlies volledig te compenseren als de olieprijs boven de 50 dollar per vat blijft, slecht. Dat zei hij zondag voor de NOS-radio.

"Er is sprake van verarming, dat is niet te bestrijden door een begrotingstekort te creëren", aldus Wellink. "Bovendien teert Nederland dan in op het eigen vermogen".

Volgens CDA en PvdA kan de compensatie voor een deel worden betaald uit de opbrengsten van aardgas. Maar volgens Wellink is dat geld bedoeld voor investeringen in de economie. Hij vindt dat Nederlanders de hoge olieprijs moeten accepteren. Minister Brinkhorst van Economische Zaken is die mening ook toegedaan.

De hogere olieprijzen moeten worden gezien als een extra belasting die naar de olieproducerende landen verdwijnt, aldus Wellink. "Via de internationale handel spoelt dat wel weer terug in extra exporten voor Europa en ook voor Nederland."