Een verhoging van het minimumloon met 10 procent kan leiden tot een loonstijging voor mensen die tot 30 procent boven het nieuwe minimumloon verdienen. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Doordat een deel van de lonen meestijgt als het minimumloon verhoogd wordt, zijn werkgevers volgens het CPB wel duurder uit. Hoe groter de verhoging van het minimumloon, hoe groter de effecten op de andere loonschalen, schrijft het planbureau.

Momenteel verdienen een kleine half miljoen Nederlanders (5,5 procent van alle werkenden) het minimumloon.

Een verhoging van het minimumloon met 10 procent kost de Nederlandse staat 6,3 miljard euro. Hiervan stroomt ongeveer de helft terug als gevolg van hogere inkomensbelasting en btw-inkomsten door hogere consumptie van mensen die hun loon of uitkering zien stijgen.

Die hogere consumptie en economische impuls leidt ook op de korte termijn voor meer werkgelegenheid, schrijft het CPB. Dat effect van het minimumloon wordt op de langere termijn echter weer omgebogen naar een negatief effect. Volgens het CPB kan een verhoging van het minimumloon de werkgelegenheid met 0,5 procent doen krimpen, door de lagere prikkel om te werken en de slechtere concurrentiepositie voor werkgevers.

Een verhoging van het wettelijk minimumloon lijkt ook steeds meer een kwestie van tijd in Den Haag. In bijna alle voorlopige verkiezingsprogramma's willen de politieke partijen een hoger minimumloon zien.