De EU-leiders hebben donderdag overeenstemming bereikt over de rechtsstaattoets en daarmee ook over de EU-begroting en het coronaherstelfonds. "Nu kunnen we beginnen met de wederopbouw van onze economieën", twittert EU-president Charles Michel.

De patstelling over de begroting en het coronafonds, die ontstond doordat Polen en Hongarije tegenstemden uit protest tegen de nieuwe rechtsstaatregels die aan de begroting en het fonds werden verbonden, is voorbij. Ook Nederland stemde in met het compromisvoorstel uit de koker kwam van EU-voorzitter Duitsland, dat eerder al de zegen kreeg van de dwarsliggers uit Warschau en Boedapest.

Nederland wilde alleen onder drie voorwaarden instemmen met het compromisvoorstel over de rechtsstaatregels. Het Europees Parlement moest akkoord gaan, het compromis mocht de eerdere afspraken over de rechtsstaattoets niet inperken en de toets moest met ingang van 1 januari in stelling gebracht kunnen worden. De rechtsstaatregels stellen de Europese Commissie in staat om lidstaten te korten op EU-subsidies als de rechtsstaat er zo belabberd aan toe is dat het geld er verkeerd terechtkomt.

Het gaat om een begroting voor de jaren 2021 tot en met 2027, ter grootte van 1,8 biljoen euro. Daarin zit ook 750 miljard euro coronasteun, waarvan een deel naar Hongarije en Polen gaat.