Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en ONL voor Ondernemers hebben woensdag op het aanvullende steunpakket van het kabinet gereageerd. De partijen laten weten dat het goed is dat er door de overheid naar hen geluisterd is, maar dat het gebrek aan perspectief hen zorgen baart.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het pakket dat er nu ligt aanmerkelijk beter dan wat er aanvankelijk op tafel lag. Het kabinet heeft volgens de organisaties ook geluisterd naar de ingebrachte punten. De flink hogere Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober en voor ondernemers met omzetverlies in alle sectoren. Ook gaat de drempel voor omzetverlies niet omhoog en blijft deze op 30 procent.

Verder zijn bepaalde versoberingen geschrapt. Daardoor gaat de loonondersteuning via NOW niet terug van 80 naar 70 procent. De organisaties noemen het ook goed dat er een voucherbank komt van 400 miljoen euro voor de reisbranche en ondernemers opnieuw maanden uitstel van betaling kunnen krijgen bij de Belastingdienst.

ONL voor Ondernemers waardeert de uitbreiding van het steunpakket, maar de teleurstelling overheerst. Niet alleen vreest ONL dat vele ondernemers alsnog onvoldoende of niet worden geholpen met dit pakket aan maatregelen, "ook krijgen ondernemers niet het perspectief waarop ze hoopten", aldus de organisatie.

Volgens ONL is het belangrijkste voor ondernemers dat ze weer open kunnen en zicht krijgen op de toekomst. Het steunpakket is en blijft helaas onvoldoende.