Greenpeace heeft woensdag de rechtszaak tegen de Nederlandse overheid verloren. Het kabinet hoeft geen strengere klimaatvoorwaarden te verbinden aan de financiële steun voor KLM. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft alle eisen die Greenpeace daarover had gesteld afgewezen.

Greenpeace reageert teleurgesteld, maar zegt de uitspraak te respecteren. "Deze uitspraak motiveert ons om dubbel zo hard actie te blijven voeren", zegt klimaat- en energiewoordvoerster Dewi Zloch. Ze noemt het "onvermijdelijk dat ook de luchtvaartindustrie moet verduurzamen".

Greenpeace stapte in september naar de rechter, omdat de milieuorganisatie vond dat de staatssteun voor KLM in strijd is met de zorgplicht die de Nederlandse overheid voor haar burgers heeft. "Deze staatssteun stort ons dieper in de klimaatcrisis. Het kabinet verzaakt om harde afspraken te maken met KLM over het tegengaan van de vervuiling", zei Zloch toen.

Volgens Greenpeace moet de overheid harde afspraken met KLM maken om zo gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. Maar de internationale klimaatverdragen waar Greenpeace zich op beroept "hebben geen betrekking op de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de internationale luchtvaart", aldus de rechters.

Begrip van rechtbank

De rechtbank toont wel wat begrip voor de ontevredenheid van de milieuorganisatie. "Dat Greenpeace kritisch is over de doelen die tot op heden in internationaal verband zijn gesteld valt te begrijpen", staat in de uitspraak. Het is echter niet aan de voorzieningenrechter om dit soort maatregelen te treffen.

Het kabinet heeft overigens wel degelijk duurzaamheidseisen gesteld aan de coronasteun ter waarde van 3,4 miljard euro. Zo moet KLM meer biobrandstof gaan gebruiken en moet het de CO2-uitstoot per passagier per kilometer in 2030 hebben gehalveerd. De eisen van de overheid gaan Greenpeace niet ver genoeg, maar de rechtbank merkt op dat de Staat op sommige punten verder gaat dan de afspraken die internationaal zijn gemaakt over verduurzaming van de luchtvaart.

Urgenda stapte in 2015 met een zelfde soort redenatie naar de rechter omdat de klimaatactiegroep vond dat de Staat meer moest doen om de CO2-uitstoot te doen verminderen. De organisatie betoogde dat de overheid de urgentie van het klimaatprobleem wel erkent, maar dat er te weinig maatregelen worden genomen om klimaatverandering te voorkomen. Urgenda was toen wel succesvol. Het hoogste rechtscollege van het land bepaalde vorig jaar dat de Staat meer moest doen om de CO2-uitstoot te doen verminderen en zo gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.