Het gerechtshof Den Haag gelast dat het Openbaar Ministerie (OM) oud-ING-topman Ralph Hamers alsnog vervolgt. Volgens het hof zijn er genoeg aanknopingspunten voor een succesvolle vervolging in verband met een witwaszaak en financiering van terrorisme waar ING eerder schuldig aan bevonden werd. Dat meldt het gerechtshof woensdag.

Het gerechtshof heeft twee uitspraken gedaan in de ING-zaak, naar aanleiding van zogenoemde artikel 12-procedures. De eerste ging over een klacht tegen ING in dezelfde zaak. Die klacht is afgewezen, het hof vindt de eerdere transactie die daarover tot stand is gekomen tussen ING en het OM afdoende.

Ten aanzien van voormalig topman Hamers is het gerechtshof van mening dat daar tot dusver niet voldoende tegen is opgetreden. "De feiten zijn ernstig, met de bestuurder zelf is geen schikking getroffen en evenmin heeft hij publiekelijk verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen", aldus het gerechtshof.

"Het hof acht het van belang dat in een openbaar strafproces de norm wordt bevestigd dat ook bestuurders van een bank niet vrijuit gaan als zij feitelijke leiding hebben gegeven aan ernstige verboden gedragingen. De burger moet kunnen zien dat ook dergelijk handelen door de overheid niet wordt geaccepteerd."

ING laat in een reactie weten blij te zijn dat de bank niet verder vervolgd wordt. "We vinden het jammer dat vervolging is bevolen van onze voormalige topman", aldus een woordvoerder van de bank tegen NU.nl. "Vooral omdat het OM daar eerder geen aanleiding toe zag."

Het onderzoek tegen ING over witwassen en het financieren van terrorisme begon in 2016 en werd omgedoopt tot het Houston-onderzoek, dat werd in 2018 afgesloten met de transactie tussen de bank en het OM. Het hof vindt die straf, een boete van 675 miljoen euro en een bedrag van 100 miljoen euro 'voor wederrechtelijk verkregen voordeel' voldoende.

"Het hof heeft daarbij rekening gehouden met het feit dat de huidige voorzitter van de raad van bestuur van ING de ernstige strafbare feiten heeft erkend", zo staat in de uitspraak. "Bovendien heeft het hof gezien dat de transactieovereenkomst met een persbericht en een uitgebreid feitenoverzicht, is gepubliceerd. Iedereen heeft hier kennis van kunnen nemen."

Het hof heeft ook rekening gehouden met de maatregelen die ING heeft getroffen om verdere overtredingen te voorkomen en met de medewerking van de bank aan het strafrechtelijk onderzoek.

Hamers is eerder dit jaar vertrokken naar de Zwitserse bank UBS.