XIANGHE - De twintig belangrijkste rijke en opkomende landen willen de toegang tot hun markten aanzienlijk verbeteren en alle vormen van exportsubsidies voor landbouwproducten afschaffen. Zij willen zo bereiken dat de globalisering voordelen biedt voor alle landen, deelden de ministers van Financiën de directeuren van de centrale banken van de G20 zondag mee aan het slot van hun jaarlijkse bijeenkomst in de Chinese plaats Xianghe.

De G20-landen, die 80 procent van de wereldhandel vertegenwoordigen, willen dat de besprekingen in december over verdere liberalisering van de wereldhandel in december in Hongkong een succes worden. Deze zogenoemde Doha-ronde van de Wereldhandelsorganisatie WTO moet de nodige politieke aansporing krijgen om te bewerkstelligen dat de besprekingen eind 2006 afgerond kunnen zijn, aldus de slotverklaring.

Olieprijzen

De ministers van Financiën en de centralebankdirecteuren zijn 'bezorgd' over de hoge en instabiele olieprijzen. De daardoor verhoogde inflatiedruk vertraagt de economische groei en veroorzaakt instabiliteit in de wereldeconomie.

De combinatie van hoge olieprijzen, de onevenwichtigheid in de wereldhandel en de protectionistische tendensen versterken de onzekerheid voor de wereldeconomie en verergeren de economische en financiële kwetsbaarheid in de hele wereld.

Energiebesparing

De dialoog met de olielanden moet uitgebreid worden, vinden de G20-landen. De capaciteit van oliewinning en -raffinage moet worden vergroot en de transparantie van de markt moet beter, vinden zij. Ook willen zij energiebesparing en duurzame energie aanmoedigen en de subsidies voor olieproducten afschaffen.