Door de verlaging van de maximumsnelheid in maart is de uitstoot van stikstof zodanig afgenomen, dat dit jaar begonnen kan worden met de bouw van nog eens 20.286 woningen. Voor de bouw van deze huizen kon door een uitspraak van de Raad van State in mei 2019 geen vergunning worden verleend.

De snelheidsbeperking op snelwegen leverde genoeg 'stikstofruimte' op zodat provincies alsnog vergunningen voor deze woningen konden verlenen, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het gaat in totaal om 65 vergunningen.

De meeste woningen zijn vergund in Noord-Holland (5.966), Utrecht (5.347), Zuid-Holland (4.491), Gelderland (1.921), Noord-Brabant (1.685), Drenthe (500) en Overijssel (373). Dat blijkt uit cijfers van uitvoeringsorganisatie BIJ12.

Volgens het ministerie heeft de verkeersafname door de coronamaatregelen geen invloed op de stikstofruimte voor vergunningen. De stikstofwinst die dit oplevert, is voor de natuur.

Om in Nederland de stikstofuitstoot en -neerslag te beperken is een registratiesysteem gemaakt. Omdat Nederland te veel stikstof uitstoot en hiermee gevoelige natuur schaadt, moesten sinds medio vorig jaar onder meer (woning)bouwprojecten worden uitgesteld.