Bijna de helft van de aanvragen voor loonsteun (NOW) komt van bedrijven die actief zijn in de horeca of catering. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV donderdag. Het gaat om aanvragen voor tegemoetkoming over de laatste drie maanden van dit jaar.

Sinds 16 november kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor loonkosten die ze hebben in oktober, november en december. Inmiddels hebben 30.000 bedrijven een aanvraag ingediend, waarvan er 21.000 zijn goedgekeurd. Ongeveer elfhonderd aanvragen zijn afgekeurd. De overige zijn nog niet in behandeling genomen.

Van de goedgekeurde aanvragen kwamen er zo'n tienduizend van cateraars en horecabedrijven. Deze werkgevers kregen samen 119 miljoen euro en hebben zo'n 158.000 mensen in dienst. Naast horeca kwamen er ook veel aanvragen binnen vanuit de detailhandel en de commerciële dienstverlening.

Bedrijven die in de laatste drie maanden van dit jaar verwachten een verlies te lijden van minimaal 20 procent komen in aanmerking voor de loonsteun. Zij krijgen maximaal 80 procent van de kosten vergoed. De steun voor deze periode kan nog worden aangevraagd tot 13 december.

Horeca dreigt deuren te openen zonder toestemming

Het nieuws van het UWV komt een dag nadat een aantal horecabedrijven dreigde om op 17 januari de deuren weer te openen, ook als ze daarvoor geen toestemming hebben van het kabinet.

Branchevereniging KHN staat niet achter de plannen van de opstandige horecaondernemers, maar kondigde donderdag wel aan vanaf maandag 7 december actie te voeren, onder de noemer #BlackMonday. Daarmee wil de vereniging aandacht vragen voor de penibele situatie waarin horecabedrijven zitten. Restaurants en cafés zijn sinds 14 oktober noodgedwongen dicht.

Donderdag kwamen er tevens berichten naar buiten dat het kabinet overweegt om sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis extra tegemoet te komen en daarvoor honderden miljoenen euro's uit te trekken. Het zou onder meer gaan om de horecabranche.

Veel bedrijven moeten loonsteun terugbetalen

De aanvragers van de loonsteun ontvangen een voorschot. Het werkelijk te ontvangen bedrag wordt later bepaald. Over de eerste NOW-periode, van maart tot en met mei, heeft de uitkeringsinstantie inmiddels voor ongeveer twintigduizend bedrijven berekend op welk bedrag ze daadwerkelijk recht hebben. Volgens een schatting van het UWV moet zo'n 60 procent van de bedrijven geld terugbetalen.

Het kabinet heeft ook een regeling opgetuigd voor zelfstandigen, de Tozo. Hiervoor zijn tot dusver ongeveer 65.000 aanvragen ingediend. Het merendeel (61.000) betrof inkomensondersteuning. De overige aanvragen gingen om een bedrijfslening.