Het aandeel duurzame energie is in het derde kwartaal flink gegroeid. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder steeg de productie duurzame energie met 41 procent. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Er werd in totaal 2,2 miljard kWh meer elektriciteit geproduceerd met hernieuwbare bronnen. Onder hernieuwbare bronnen verstaat het CBS wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. Kernenergie valt hier niet onder.

De totale elektriciteitsproductie lag in het derde kwartaal 14 procent hoger. Dat betekent dat er 3,8 miljard kWh meer elektriciteit werd geproduceerd dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Het verbruik lag in het derde kwartaal juist 0,1 miljard kWh lager dan een jaar geleden.

De uitvoer was volgens het CBS hoog door meer vraag uit het buitenland en daardoor ook meer productie. Per saldo lag de uitvoer in het derde kwartaal op het hoogste saldo dat sinds 1976 is gemeten.