Als opgebouwd pensioen zou worden meegerekend in het vermogen is de vermogensongelijkheid kleiner. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht.

Het pensioenvermogen dat bij de pensioenfondsen wordt opgebouwd, wordt niet meegeteld in het vermogen van huishoudens omdat het niet vrij beschikbaar is en niet overdraagbaar is.

"Wordt dit pensioenvermogen bij het vermogen opgeteld, dan vormt het bijna de helft van het totale vermogen van huishoudens", aldus het CBS. In 2018 bedroeg het totale pensioenvermogen van Nederlandse huishoudens een duizelingwekkend bedrag van 1,2 biljoen euro. "Gemiddeld was dat ruim 150.000 euro per huishouden."

Negen op de tien particulieren hadden in dat jaar pensioenvermogen. "Van het totale vermogen van huishoudens - 2,7 biljoen euro - bestond 46 procent uit pensioenvermogen."